Bizi Takip Edin!
BİLİMSEL PROGRAM BİLDİRİ GÖNDERİMİ KAYIT KONAKLAMA
ÖNEMLİ TARİHLER
2 Eylül
2021
Kongre Başlangıç Tarihi
9 Ağustos
2021
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
7 Mayıs 2021
2021
Erken Kayıt İçin Son Tarih

BİLİMSEL PROGRAM

2 Eylül 2021, Perşembe

14:00 - 14:50 Pandemi, Epidemi ve Aşılar
Moderatörler: Fuat Şar, Zeynep Karaali
14:00 - 14:20 Pandemi ve Epidemi
Gönül Şengöz
14:20 - 14:40 Aşılar
Mustafa Reşat Dabak
14:40 - 14:50 Tartışma
14:50 - 15:40 Pandeminin Getirdikleri: Yeni Çağda Eğitim Nereye Gidiyor?
Moderatörler: Mehmet Mesut Sönmez, Abdulbaki Kumbasar
14:50 - 15:10 Radyolojide Yapay Zeka Uygulamaları
Rüştü Türkay
15:10 - 15:30 Uzaktan Tıp Eğitimi
İlke Ali Gürses
15:30 - 15:40 Tartışma
15:40 - 16:00
KAHVE ARASI
16:00 - 16:30 AÇILIŞ
16:30 - 17:00 Meme Kanserinin Tedavisinde Değişen Paradigmalar
Moderatörler: Muzaffer Akıncı, Fazilet Erözgen
Konuşmacı: Vahit Özmen

3 Eylül 2021, Cuma

08:30 - 09:40 Diabetes Mellitus
Moderatörler: Mustafa Yenigün, Esra Ataoğlu
08:30 - 09:00 İnsülinin 100. Yılında Tedavide Neler Değişti?
Mazhar Müslüm Tuna
09:00 - 09:30 2021'de Diabetes Mellitus Yönetimi
Esra Ataoğlu
09:30 - 09:40 Tartışma
09:40 - 10:50 2021'de Kalp Yetmezliği
Moderatörler: Mustafa Kemal Serez, Kamil Cantürk Çakalağaoğlu
09:40 - 10:00 2021'de Kalp Yetmezliği
Mehmet Mustafa Can
10:00 - 10:20 HT Emergency
Özgür Söğüt
10:20 - 10:40 HT Urgency
Erdal Belen
10:40 - 10:50 Tartışma
10:50 - 11:10
KAHVE ARASI
11:10 - 11:50 Vertigo
Moderatörler: Feriha Özer, Hüsamettin Yaşar
11:10 - 11:25 Nöroloji
Hülya Ertaşoğlu Toydemir
11:25 - 11:40 KBB
Yalçın Alimoğlu
11:40 - 11:50 Tartışma
11:50 - 12:30 UYDU SEMPOZYUMU
Tip 2 Diyabet ve Kalp Yetersizliği Tedavisinde Forziga
Konuşmacılar: Erdal Belen, Esra Ataoğlu ve Mehmet Mustafa Can
12:30 - 14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 15:10 Osteoporoz
Moderatörler: İbrahim Sungur, Süleyman Ahbab
14:00 - 14:20 Tanı ve Farmakolojik Tedavi
Evrim Çakır
14:20 - 14:40 Non-Farmakolojik Tedavi
Rana Terlemez
14:40 - 15:00 Cerrahi Tedavi
Mehmet Ekinci
15:00 - 15:10 Tartışma
15:10 - 15:40 Adölesanda Göğüs Ağrısı ve Senkop
Moderatörler: Murat Elevli, Reşat Dabak
Konuşmacı: Alper Güzeltaş
15:40 - 16:00
KAHVE ARASI
16:00 - 16:30 COVID-19 Sürecinde Kronik Böbrek Hastalıkları: Haseki ve Türkiye Deneyimi
Moderatörler: Hikmet Feyizoğlu, Mehmet Mustafa Can
Konuşmacı: Savaş Öztürk
16:30 - 17:25 Günlük Pratikte Sık Kullanılan Minimal İnvaziv ve Girişimsel Uygulamalar
Moderatörler: Ömer Sarılar, Rüştü Türkay
16.30 - 16:45 Girişimsel Radyolojik İşlemler
Adem Topcu
16:45 - 17:00 Minimal İnvaziv Ürolojik İşlemler
Faruk Özgör
17:00 - 17:15 MR Füzyon Biyopsi Uygulamaları
Akif Erbin
17:15 - 17:25 Tartışma

3 Eylül 2021, Cuma – Sözel Sunumlar

14:00 - 15:40 Sözel Sunumlar - 1
Moderatörler: Sercan Yüksel, Yiğit Soytaş
SS-001
0101
Primer spontan pnömotoraksın ilk atağında optimal tedavinin seçimi için yüksek rekürrens riski taşıyan hastaların belirlenmesi
Servet Özdemir
SS-002
0089
Meme Kanserli Hastalarda Adjuvan Kemoterapinin İnsülin Direncine Etkisi
İzzet Doğan
SS-003
0092
Opere küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında metastatik lenf nodu subgruplarının sağkalım üzerine etkisi
Mustafa Vedat Doğru
SS-004
0102
Sarkoidoz hastalarında İnsülin direnci ve Lipid metabolizma bozuklukları
Arzu Cennet Işık
SS-005
0103
Geçirilmiş Covid(Sars-Cov2) Enfeksiyonu Mastaljiyi Tetikleyebilir Mi?
Alp Ömer Cantürk
SS-006
0104
Yaşlılarda Akut Apandisitin Klinik Değerlendirilmesinde Alvarado Skorlamasının Etkinliği
Alp Ömer Cantürk
SS-007
0107
Apendiks kanseri peritoneal karsinomatozisinde sitoredüktif cerrahi ve yönetimi
Olgun Erdem
SS-008
0108
Hızlı plevral efüzyon drenaj tekniği: Seldinger iğneli düzenek ile direkt aspirasyon
Emin Can Ata
SS-009
0116
Huzursuz bacak sendromu hastalarında platelet lenfosit oranının klinik önemi
Zeynep Bastug Gul
SS-010
0121
Vücut Kitle İndeks Değeri ile Karaciğer Noninvaziv Fibrozis Skorları Arasındaki İlişkisi
Şencay Yıldız Şahin
SS-011
0123
Covid(Sars-Cov2) Pandemisinin Genel Cerrahi Asistanlık Eğitimine Etkisi
Alp Ömer Cantürk
SS-012
0124
Alt ekstremite damar yaralanmalarına yaklaşımlarımız ve erken dönem sonuçlarımız
Emin Can Ata
SS-013
0129
COVID-19 Pandemisi Sırasında Böbrek Taşı Hastalığı ile İlgili YouTube Videolarının Özellikleri
Ufuk Çağlar
SS-014
0130
Yaşlı Hastalarda Supine Ve Prone Minyatürize Perkütan Nefrolitotomi: Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşunda Karşılaştırmalı Çalışma
Ufuk Çağlar
SS-015
0131
Koraliform böbrek taşında uyguladığımız tedavi modaliteleri: Taşsızlığa giden yolda hangisi daha masum?
Ufuk Çağlar
15:40 - 16:00
KAHVE ARASI
16:00 - 17:40 Sözel Sunumlar - 2
Moderatörler: Mahmut Said Değerli, Ezgi Değerli
SS-016
0134
Distal üreter taşı tedavisinde beden dışı şok dalga tedavisi ve üreterorenoskopinin karşılaştırılması
Cem Kezer
SS-017
0138
Hepatoselüler karsinomun eşlik ettiği karaciğer sirozu olgularıyla diğer karaciğer sirozu olgularının biyokimyasal ve metabolik parametrelerinin karşılaştırılması
Betül Çavuşoğlu Türker
SS-018
0140
Hipertansiyon Tanısı Olan Hastalarda Hayat Tarzı Değişikliğinin Kan Basıncına Ve Sodyum Alımına Olan Etkisinin Değerlendirilmesi; İlk Sonuçlar
Emrah Sevgili
SS-019
0141
Epikardiyal Yağ Dokusu Kalınlığı Obez Hastalarda Metabolik Sendromun Bir Belirteci Olabilir Mi?
Corc Baytaroglu
SS-020
0142
Hepatik Steatozda Point Shearwave Sonoelastografinin Tanıya Katkısının Değerlendirilmesi, Bir Eşik Değer Var Mı?
Sevim Özdemir
SS-021
0143
Laparoskopik kolesistektomide safra kesesinin batın dışına alınmasında kullanılan trokar yerinin önemi
Abdulhakim İbrahim Ulusoy
SS-022
0144
Çocuklarda 2 cm'den Büyük Böbrek Taşlarında Extracorporeal Sockwave Lithotripsy (ESWL) Tedavisinin Etkinliği ve Güvenilirliği
Oğuzhan Yıldız
SS-023
0146
Preterm bebeklerde antenatal steroid tedavisinin akut böbrek hasarı üzerindeki etkisi
Nuran Üstün
SS-024
0147
Migrenli olma süresi ile depresyon ve anksiyete semptomları arasında ilişki var mı?
Melek Özarslan
SS-025
0148
Meme kanserinde aksilla tutulumunu belirlemede radyolojik modalitelerin yeri
Yahya Halis
SS-026
0149
Covid-19 pandemisinin nöroloji acil polikliniği hasta profiline etkileri
Kasım Mulhan
SS-027
0150
Tip 2 Diyabet Hastalarında Mikroalbüminüri ile Retinopati ve Hepatosteatoz İlişkisi
Mehmet Çetin
SS-028
0083
COVID-19 Tanısı ile İnterne Edilen Erkeklerde İnterlökin-6 Düzeyi ile Erektil Disfonksiyon Arasındaki İlişki
Rıdvan Sivritepe
SS-029
0156
1-2 cm arası böbrek taşı cerrahisinde fleksibl üreterorenoskopi uygulanan hastalarda akses kılıf geçmemesi durumunda aynı seansta perkutan nefrolitotomi veya dj tatbiki sonrası 2. seans f-urs uygulamasının cerahi başarı ve hasta konforu
Ufuk Çağlar
SS-030
0155
Covid-19 Pandemisinin Nöroloji Acil Polikliniği Hasta Profiline Etkileri
Kasım Mulhan

4 Eylül 2021, Cumartesi

09:00 - 10:00 Minimal İnvaziv Cerrahi
Moderatörler: Muzaffer Akıncı, Gamze Çıtlak
09:00 - 09:30 Gastrointestinal Cerrahide Minimal İnvaziv Yaklaşımlar
Birol Bostancı
09:30 - 09:45 Jinekolojide Minimal İnvaziv İşlemler
Bahar Yüksel Özgör
09:45 - 10:00 Tartışma
10:00 - 10:20
KAHVE ARASI
10:20 - 11:00 Non-Alkolik Karaciğer ve Pankreas Yağlanması
Moderatörler: Şule Poturoğlu, Evrim Çakır
10:20 - 10:35 Karaciğer Yağlanması
Birol Baysal
10:35 - 10:50 Pankreas Yağlanması
Süleyman Ahbab
10:50 - 11:00 Tartışma
11:00 - 11:50 Sepsis
Moderatörler: Öznur Şen, Ecder Özenç
11:00 - 11:20 Acil
Hüseyin Ergenç
11:20 - 11:40 Yoğun Bakım
Güniz Köksal
11:40 - 11:50 Tartışma
12:15 - 14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 14:50 Obezite Konseyi: Kime, Ne Zaman, Hangi Tedavi?
Moderatör: Mustafa Taşkın
Konuşmacılar: Feray Akbaş, Hüseyin Akbulut, Özlem Doğan
14:50 - 15:40 Akut İnmede Güncel Yaklaşımlar
Moderatörler: Özlem Çokar, Özgür Söğüt
14:50 - 15:10 Medikal Tedavi
Birgül Baştan Tüzün
15:10 - 15:30 Girişimsel Tedavi
Hatem Hakan Selçuk
15:30 - 15:40 Tartışma
15:40 - 16:00
KAHVE ARASI
16:00 - 16:50 Genetik Testler
Moderatör: Macit Koldaş
16:00 - 16:20 Genetik Test Yöntemleri ve Klinikteki Karşılığı
Buğrahan Düz
16:20 - 16:40 Genetik Sonuçların Yorumlanması ve Genetik Danışmanlık
Pelin Özyavuz Çubuk
16:40 - 16:50 Tartışma
16:50 - 17:30 Tıpta Etik ve İllegalite
Moderatörler: Abdulbaki Kumbasar, Fuat Şar
Konuşmacı: Mustafa Yenigün
17:30 - 18:00 Yaşlı Hastalarda İlaç Yönetiminde Güçlü Bir Yardımcımız Var: TIME Kriterleri ve Aplikasyonu
Moderatörler: Taner Alioğlu, Savaş Öztürk
Konuşmacı: Gülistan Bahat Öztürk

4 Eylül 2021, Cumartesi – X. Haseki Hemşirelik Sempozyumu

09:00 - 09:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Feride ÇOĞULLULAR
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Doç. Dr. Mehmet Mesut SÖNMEZ
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi

Prof. Dr. Semiha AKIN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU (Teşrifleri halinde)
İstanbul İl Sağlık Müdürü
09:30 - 10:30 OTURUM 1: SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELECEĞİ VE HEMŞİRELER
Moderatörler: Prof. Dr. Semiha AKIN, Prof. Dr. Ayşe OKANLI
Hemşirelikte Değişim ve Yenileşim: Bakıma Yansımaları
Sağlık Uzmanı Fatma Tuna ÖNÇIRAK
Sağlıkta Dijitalleşme ve Yapay Zekâ
Meryem KAPANCI
Hemşirelikte Etkili Liderlik ve Gelecek
Prof. Dr. Elif GÜRSOY
10:30 - 11:00
KAHVE ARASI
11:00 - 12:00 OTURUM 2: PANDEMİNİN HEMŞİRELİĞE YANSIMALARI
Moderatörler: Prof. Dr. Semiha AKIN, Prof. Dr. Elif GÜRSOY
Pandemiden Neler Öğrendik?
Feride ÇOĞULLULAR
Pandeminin Psikososyal Etkileri ve Başa Çıkma Yolları
Prof. Dr. Ayşe OKANLI
Dans Terapi
Dr. Öğr. Üyesi Demet TEKİN
12:00 - 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:30 OTURUM 3: SÖZEL BİLDİRİLER VE TARTIŞMA
Moderatörler: Prof. Dr. Semiha AKIN, Prof. Dr. Ayşe OKANLI, Prof. Dr. Elif GÜRSOY, Feride ÇOĞULLULAR
14:30 - 15:00
KAHVE ARASI
15:00-16:00 DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ
Tarih: 04 Eylül 2021, Cumartesi
Yer: NG Sapanca Hotel Sapanca, Sakarya
Kayıt: www.hasekigunleri.org
İletişim Bilgileri: Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Birimi
Tel: 0 212 453 20 00 / 1135-1136
e-mail: hasekiegitim@gmail.com

SEMPOZYUM BAŞKANI

Feride ÇOĞULLULAR
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR
Feride ÇOĞULLULAR
Uz. Hem. Arzu KAPLANOĞLU
Yıldız YILDIZ

5 Eylül 2021, Pazar

09:00 - 09:30 Akılcı İlaç Kullanımı
Moderatör: Süleyman Ahbab
Konuşmacı: Emre Hoca
09:30 - 13:15 Serbest Kürsü: Güncel Kılavuzlar
Moderatör: Gamze Çıtlak
09:30 - 09:40 Kronik Myeloid Löseminin Yönetimi
Mustafa Velet
09:40 - 09:45 Tartışma
09:45 - 09:55 Atriyal Fibrillasyon Güncel Kılavuzu
Sinem Çakal
09:55 - 10:00 Tartışma
10:00 - 10:10 COVID-19 Antikoagülasyon Tedavisinde Güncel Kılavuzlar
Rıdvan Sivritepe
10:10 - 10:15 Tartışma
10:15 - 10:25 Adrenal İnsidentalomalara Güncel Yaklaşım
Yiğit Soytaş
10:25 - 10:30 Tartışma
10:30 - 10:40 Çocuklarda SARS-CoV-2 İlişkili Enflamatuar Sendroma Güncel Yaklaşım
Ayşe Odacılar Alpay
10:40 - 10:45 Tartışma
10:45 - 10:55 Sitoredüktif Cerrahi ve Sıcak Kemoterapi
Bahar Canbay Torun
10:55 - 11:00 Tartışma
11:00 - 11:10 Robotik Kolorektal Cerrahi
Sercan Yüksel
11:10 - 11:15 Tartışma
11:15 - 11:25 Ateşli Silah Yaralanmalarına Yaklaşım
Onur Kaplan
11:25 - 11:30 Tartışma
11:30 - 11:40 Onkolojik Acillere Yaklaşım
Ezgi Değerli
11:40 - 11:45 Tartışma
11:45 - 11:55 Çocuklarda Kalp Sağlığı ve Spor
Damla Gökçeer Akbulut
11:55 - 12:00 Tartışma
12:00 - 12:10 Akut Divertikülitte Güncel Yaklaşım
Yusuf Yunus Korkmaz
12:10 - 12:15 Tartışma
12:15 - 12:25 Primer Hiperparatroidinin Cerrahi Tedavisinde Güncel Yaklaşım
Mahmut Said Değerli
12:25 - 12:30 Tartışma
12:30 - 12:40 Meme Kanserinde Neoadjuvan Tedavide Görüntüleme
Türkan İkizceli
12:40 - 12:45 Tartışma
12:45 - 12:55 Apendiks Müsinöz Neoplazilerine Yaklaşım
Zehra Zeynep Keklikkıran
12:55 - 13:00 Tartışma
13:00 - 13:10 Erken Evre Özofagus Kanserlerine Yaklaşım
Ezgi Tatlısu
13:10 - 13:15 Tartışma
13:15
KAPANIŞ