Bizi Takip Edin!
BİLİMSEL PROGRAM BİLDİRİ GÖNDERİMİ KAYIT KONAKLAMA
ÖNEMLİ TARİHLER
2 Eylül
2021
Kongre Başlangıç Tarihi
9 Ağustos
2021
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
7 Mayıs 2021
2021
Erken Kayıt İçin Son Tarih

Ana Konular

• Kalp Yetmezliği
• Hipertansiyon
• Elektronik Öğrenme Dijital Uygulamalar ve Yapay Zeka
• Meme Kanseri
• Diabetes Mellitus
• Girişimsel Radyoloji (Nöroradyoloji/Üroloji/Genel Cerrahi’de Girişimsel İşlemler)
• Osteoporoz
• Adölesanda Göğüs Ağrısı ve Senkop
• Nefroloji
• Pandemi Epidemi ve Aşılar
• Yaşamın Sonu – Palyatif Bakım
• Minimal İnvaziv Cerrahi (Kolorektal-Jinekolojik-Terapötik-Endoskopik)
• Hepatosteatoz ve Pankreatikosteatoz
• Sepsis
• Obezite
• Asistanlara Yönelik Olgu Üzerinden Problem Çözme
• Medikolegal Malpraktis Oturumu
• Akılcı İlaç Kullanımı
• Serbest Kürsü
• Güncel Klavuzlar